sabre2008 siri 1 - klik gambar untuk ke blog sabre2008 siri 1

Monday, August 31, 2009

Mimi 20 Julai 2009

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2009 - RM 6.00

Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan Yang Ke 52

2007 Malaysiaku Gemilang
2000 - 2006 Keranamu Malaysia
1999 Bersatu Ke Alaf Baru
1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita
1997 Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
1996 Budaya Penentu Kecapaian
1995 Jati Diri Penggerak Wawasan
1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan
1993 Bersatu Menuju Wawasan
1992 Wawasan Asas Kejayaan
1991 Wawasan 2020
1990 Berjaya
1989 Bersatu
1988 Bersatu
1987 Setia Bersatu Berusaha Maju
1986 Bangsa Teras Negara Teguh
1985 Nasionalisme Teras Perpaduan
1984 Amanah Asas Kejayaan
1983 Bersama Ke Arah Kemajuan
1982 Berdisplin Giat Maju
1981 Berdispli Berharmoni
1980 Berdispli Berbakti
1979 Bersatu Berdisplin

1978 Kebudayaan Sendi Perpaduan
1977 Bersatu Maju

1976 Ketahanan Rakyat